SAXBERG INVESTMENT

Saxberg Investment richt haar activiteiten op vastgoed en participaties. Onze blik is gericht op nieuwe trends en ontwikkelingen in de markt. Onze investeringen zijn gericht op de lange termijn.


Vastgoed

Het verhuren van kantoren, bedrijfsruimten en de exploitatie van Selfstorage behoren tot de kernactiviteiten van Saxberg Investment.
Daarnaast houden wij ons bezig met sale&lease-back-constructies en op basis van innovatieve en inventieve concepten het herontwikkelen van verouderd vastgoed.

Wij investeren doorlopend in uitbreiding van onze vastgoedportefeuille en zijn geïnteresseerd in diverse soorten vastgoed. Daarbij gaat het zowel om bestaande objecten, als om nog te ontwikkelen of te herontwikkelen objecten.

Participaties

Onze onderneming participeert met risicodragend vermogen in andere ondernemingen. Investeringen in de vorm van aandelen of achtergestelde leningen. De looptijd van een participatie verschilt per deelneming en staat niet bij voorbaat vast. Dit om de onderneming de tijd te geven om met behulp van de investering een gezonde groei te realiseren.